Stát se členem

Výhody ihned

 • Jste součástí celku, který bojuje za co nejlepší podmínky pro podnikání a působení v oblasti kulturního průmyslu v Moravskoslezském kraji. Jen společně můžeme být respektovaným partnerem zejména pro veřejnou správu.
 • Dostáváte průběžné informace o aktivitách MAKS a o aktuálních událostech pomocí pravidelného newsletteru, který Vám bude přicházet do e-mailu.

V dohledné době

 • Jste součástí platformy pro výměnu informací a zkušeností pomocí vzájemných setkání, na kterých se budou řešit aktuální i obecnější odborná témata.
 • Dostáváte informační podporu o dostupných dotačních a grantových programech v uzavřené části webu, do které mají přístup pouze členové.
 • Dostáváte aktuální informace v případě výskytu mimořádných situací.
 • Dostáváte odbornou podporu k obecným i aktuálním problémům v oblasti kultury v podobě workshopů a přednášek, které jsou pořádány ve spolupráci s odborníky z oblasti práva, ekonomiky apod.

Podmínky členství

Hlavní podmínkou pro vznik členství a jeho následné udržení je uhrazení členských poplatků ve výši 2.500 Kč za kvartál. Zmíněný poplatek je hrazen od kvartálu, ve kterém jste podali přihlášku ke svému členství. V rámci úhrady poplatku obdržíte od MAKS daňový doklad. Předplatit si členství na více kvartálů dopředu je možné.
Další důležitou podmínkou pro udržení členství je dodržování etického chování, které spočívá zejména v následujících bodech:
 • Pokud se MAKS společně dohodne na spolčeném postupu, nebudou členové činit ve stejné věci vlastní kroky.
 • Člen se podílí na společných projektech MAKS, pokud jsou tyto projekty stanoveny a odsouhlaseny členskou schůzí a pokud k tomu člen disponuje potřebnými možnostmi a zkušenostmi.
 • Člen poskytuje relevantní a pravdivé informace, pokud je o to vedením MAKS požádán. Vedení MAKS se zaručuje, že vždy bude s takovými informace nakládat jako s citlivými informacemi a nebude je používat samostatně, ale vždy jako součást informačního celku sesbíraného od více členů MAKS.
 • Člen vždy jedná poctivě a profesionálně tak, aby nepoškozoval nejen své vlastní dobré jméno, ale i dobré jméno MAKS.
 • Jelikož si členové mohou v obchodních vztazích mimo MAKS konkurovat, vždy je nutné, aby tato konkurence probíhala korektně a poctivě. MAKS nebude řešitobchodní vztahy mezi svými členy, nicméně je nutné, aby obecně vztahy mezi členy byly založeny na vzájemném respektu a korektnosti.
 • Člen umisťuje logo MAKS na propagační materiály ke svým akcím.
 • Členové se zavazují nepropagovat ani neumožnit propagaci myšlenek směřujících k potlačování osobních práv a svobod garantovaných Ústavním pořádkem České republiky v rámci akcí, jejichž jsou pořadateli.

Jak se stát členem

Vyplňte on-line příhlášku

Proces po odeslání

 1. Vaše přihláška bude projednána na nejbližším jednání předsednictva MAKS.
 2. Váš zájem o členství bude projednán se všemi členy MAKS v termínu 30 kalendářních dnů.
 3. Na následujícím jednání předsednictva bude Vaše přihláška definitivně potvrzena nebo odmítnuta (v případě, že některý ze členů vznese proti Vašemu členství závažné a opodstatněné výhrady.
 4. Pokud bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte daňový doklad k úhradě členského příspěvku.

Kontakty

MAKS – Moravskoslezská asociace kulturního sektoru z.s.

IČ: 09608371

Administrativní sídlo MAKS
Michálkovická 1859/226
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Bankovní spojení: Fio banka 2901902000 / 2010

Martin Lehocký
Výkonný ředitel MAKS
asociacemaks@gmail.com

Tel.: +420 778 406 306

Copyright © 2020 MAKS-MSK

Created by WebCenter